Ksawerów tel. 42 227 57 78 Pon-Pt: 7-17, Sb: 7-12

/Ksawerów

Koziegłowy tel. 34 31 41 883 Pon-Pt: 7-20, Sb: 7-12

/Koziegłowy

Brak produktów w koszyku.

Realizacja odbioru zużytych opon

Zgłoszenie odbioru zużytych opon

  Dane firmy

  Osoba kontaktowa

  Miejsce odbioru

  Rodzaj opon


  Zgodnie z art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020.875) posiadacz odpadów ma obowiązek do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, w tym w pierwszej kolejności do zapobiegania ich powstawaniu, ewentualnie przygotowaniu do ponownego użycia, jeżeli to niemożliwe przekazaniu ich do procesów recykling lub odzysku, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do tego celu. Na podstawie art. 25 tejże Ustawy posiadacz odpadów musi je przekazywać w określonym czasie wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 27 ust 2. Ponadto na mocy art. 25 ust. 4 pkt. 1 ustawy o odpadach zużyte opony nie mogą być składowane, a jedynie czasowo magazynowane (nie dłużej jednak niż 1 rok jako odpady palne) i systematycznie przekazywane do podmiotów prowadzących ich profesjonalne zbieranie, a następnie do instalacji prowadzących ich recykling i/lub odzysk zgodnie z Załącznikiem nr 1 – „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.875). Przez magazynowanie odpadów np. zużytych opon – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

  Ponadto na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016.93) zużytych opon nie wolno przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania. Jedynym odbiorcą mogą być podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami potwierdzone stosownym wpisem do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. zwanej dalej „BDO”.

  Powyższe przepisy obowiązują wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów zgodnie z art. 3 pkt. 32 i pkt. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.875).

  Importerzy i Producenci opon zgodnie z załącznikiem 4a, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020.284jt) podlegają dodatkowo przepisom: Czytaj szczegółowe informacje o realizacji obowiązku opłaty produktowej.

  Wychodząc na przeciw obowiązującym przepisom proponujemy wszystkim Posiadaczom odpadów:

  • odbiór naszym lub własnym transportem zużytych opon (kod odpadu 16 01 03)
  • właściwe zagospodarowanie odpadów
  • wystawianie kart przekazania odpadu rozliczających Państwa z prawidłowego gospodarowania odpadami za pośrednictwem systemu BDO

  W chwili obecnej obsługujemy cały kraj zależnie jednak od ilości/masy zużytych opon: 

  Na stronie Konwit.pl wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania wszystkich funkcji. Oprócz tego na stronie korzystamy także z plików cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.

  Wszystkie potrzebne informacje o cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Masz prawo zarządzać plikami cookies, w tym wyłączyć wszystkie pliki cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania strony.

  Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies, innych niż niezbędne, na zasadach opisanych w Polityce prywatności?

  Privacy Settings saved!
  Ustawienia ciasteczek cookie

  Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny.

  • _ga
  • _gid
  • _gat_gtag_UA_GTM-WQ8J4D5
  • _ga_3S8K12C7BK

  Odrzuć wszystkie
  Zaakceptuj wszystkie